GPS Tracking

GPS SatelliteSistem praćenja vozila i detaljan uvid u položaj i stanje vozila danas ima veliku primenu kako u zaštiti vozila od kradje tako i u optimalnom organizovanju i korišćenju voznog parka.

Sistem satelitskog praćenja vozila je baziran na uredjaju koji prima GPS podatke sa satelita, koji se preko mreže mobilne telefonije prenose do korisnika i smeštaju u bazu podataka.

Sistem satelitskog praćenja vozila omogućava korisnicima praćenje vozila u realnom vremenu putem mapa kao i detaljnu naknadnu analizu kretanja vozila.

Usluga satelitskog praćenja vozila omogućava:

  • istoriju i praćenje jednog ili flote vozila na mapama, u realnom vremenu
  • pregled vožnji sa vremenom trajanja
  • grafičko poredjenje vožnje sa unapred definisanim rutama
  • operativno preusmeravanje i koordinaciju flote
  • informacije o ukupnom vremenu korišćenja vozila, predjenom putu, maksimalnoj i prosečnoj brzini kretanja za izabrani vremenski period
  • prebacivanje tabelarnih podataka na lokalni računar u vidu excel fajla
TOP Call Now Button